قوانین سرمایه گذاری و فروش در تخفیف ها

شیوه سرمایه گذاری در تخفیف ها و یا سایت های تابع به دو روش ریز امکان پذیر است
سرمایه گذاری مالی
سرمایه گذاری از طریق واگذاری مسئولیت فروش کالا

___________

نکته:

تمام سرمایه گذاری ها و همکاری ها در تخفیف ها بصورت عقد مضاربه بوده و هر دو طرف در سود و زیان حاصله سهیم خواهند بود.

این نوع عقد میان شرکاء لازمه می باشد. یعنی هیچ یک از طرفین حق فسخ قرارداد را نخواهند داشت تا موجودی کالاهای مشترک به پایان رسد.

تمامی خیارات طرفین در این عقد از بین می رود.

___________

سرمایه گذاری مالی

در شیوه سرمایه گذاری مالی پس از توافق و تاییدیه ای از سوی تخفیف ها ، مطابق توافق مبلغی به حساب معرفی شده از سوی سایت واریز شده و تخفیف ها مطابق برنامه خود محصولاتی را بدون مشورت یا با مشورت سرمایه گذار خریداری کرده و پس از انتقال کالاها به انبار ، آنها را در سایت عرضه می کند.

شیوه قیمت گذاری کالا ها و تعیین سود به صورت شناور بوده و تلاش تخفیف ها در راستای فروش کالا و خدمات با کمترین سود و بیشترین فروش خواهد بود.

حداقل سود تعیین شده از سوی تخفیف ها 2 درصد و حداکثر 50 درصد می باشد.

حسابرسی سود و زیان محقق شده در انتهای هر ماه شمسی محاسبه شده و مبلغ به حساب اعتباری کاربر واریز می گردد.

تسویه حساب اعتباری سرمایه گذار با حداقل مبلغ 1 میلیون تومان انجام می پذیرد.

اصل پول سرمایه گذار با پایان موجودی کالا نیز به وی بازگشت داده خواهد شد

___________

سرمایه گذاری از طریق واگذاری مسئولیت فروش کالا

در این شیوه از سرمایه گذاری ، سرمایه گذار کالا و قیمت خرید آن را به همراه مستندات رسمی به اطلاع تخفیف ها می رساند. پس از بررسی تخفیف ها ، درخواست سرمایه گذار می تواند رد و یا تایید شود.

با تایید کالاها ، سرمایه گذار آنها را به انبار تخفیف ها منتقل می نماید.

کالاهای موجود در انبار بصورت امانی نگهداری شده و تخفیف ها مسئولیتی در قبال حوادث طبیعی و غیر طبیعی مانند سیل ، آتش سوزی و طوفان و سرقت نخواهد داشت اما در صورت توافق طرفین سرمایه گذار می تواند کالاهای انبار را در برابر حوادث و سرقت بیمه کند.

قیمت گذاری و فروش کالاها توسط تخفیف ها انجام شده و با درنظر گرفتن سود شناور 2 درصد تا 50 درصد به فروش خواهد رسید.

تخفیف ها همانند روش قبل در روز های منتهی به پایان هر ماه سود و زیان حاصله را محاسبه و حساب اعتباری همکار را شارژ خواهد کرد.

با رسیدن مبلغ حساب به 1 میلیون تومان ، سرمایه گذار می تواند درخواست برداشت وجه نماید.

اصل پول سرمایه گذار با پایان موجودی کالا نیز به وی بازگشت داده خواهد شد